NATURA 2000

Natura 2000

NATURA 2000

Obszary specjalnej ochrony

Natura 2000

NATURA 2000

Obszary specjalnej ochrony

ZIELONE BIESZCZADY

NATURA 2000

Natura 2000

Bieszczady to przede wszystkim dzika przyroda, czyste powietrze i krystaliczna woda w górskich potokach. To tutaj z dala od przemysłu i cywilizacji powstało najwięcej w Polsce parków narodowych i krajobrazowych, by w pełni chronić nietknięty ludzką ręką krajobraz. A wszystko po to, by przejeżdżający tu turyści znaleźli niepowtarzalny klimat, ciszę, faunę i florę w jej naturalnym środowisku, piękne widoki i atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi i prawdziwemu relaksowi.

Nasz Pensjonat usytułowany jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Bieszczady". Teren ten wchodzi w skład trójstronnego (polsko-ukraińsko-słowackiego) Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" i obejmuje 107 317,9 ha. Występuje tu co najmniej 38 gatunków ptaków chronionych min. bocian czarny, dzierzba czarnoczelna, dzięcioł białogrzbiety, muchołówka białoszyja, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz czy trzmielojad. Jest to również jedna z najwartościowszych w Europie ostoi fauny puszczańskiej ze wszystkimi wielkimi drapieżnikami (niedźwiedź, wilk, ryś), żubrem, dużą populacją wydry, węża Eskulapa i traszki karpackiej. W faunie wodnej Bieszczadów występuje około 1000 gatunków, wśród nich 24 to endemity karpackie.

Warto wspomnień również o dzikiej bieszczadzkiej puszczy z naturalnymi lasami bukowymi, jodłowymi, jaworowymi czy olszowymi. Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce piętro wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Prawie 90% tego obszaru podlega ochronie ścisłej. Rośnie tu szereg roślin rzadkich roślin, takich jak: tojad bukowiński, fiołek dacki, ostrożeń wschodniokarpacki czy też pszeniec Herbicha. Wczesną wiosną wzdłuż cieków wodnych bardzo licznie zakwita śnieżyca wiosenna.

Natura 2000